Shradha netzer

שרדהה שיווק והפקה

בעלי מסעדת פרם אורסולה בצוקים

הבעלים של מסעדת פרם אורסולה בצוקים  הם שרדהה נצר וניצן אמיר. "שרדהה שיווק והפקה" אלה אנחנו
פעם בכמה זמן אנו מקבלים טלפון המנסה להבין מלקוח מה פשר ההוצאה על השם המוזר הזה, אז זה ההסבר.

או לחילופין הבעלים הוא גם הבעלים של חנות הסבונים
 אז "אלת הערבה" הנמצאת בכפר האומנים בצוקים

טלפון לבירורים נוספים לגבי שרדהה שיווק והפקה 
052-5999755